Doorn-Driebergen 1 speelt gelijk tegen concurrent OZU 1

Beide teams hadden twee matchpunten, Doorn-Driebergen had wat meer bordpunten. Een degradatieduel van twee teams op plek 8 en 9 en voor beide de kans om een gaatje te maken.

Jeroen Bollaart speelde tegen Seth van der Vegt. De eerste keer dat zij de degens kruisten is al bijna 16 jaar geleden, op het OKU. De onderlinge score was 0-3 in het voordeel van Seth. Nu dus de opdracht voor Jeroen om die score een beetje in evenwicht te brengen. En dat lukte, en ook al vroeg op de avond. Op de 18e zet kon Jeroen zijn paard naar een bijzonder sterk veld spelen:

Vanaf dit moment ging Seth sneller zetten maar lukte het hem niet om tegenspel te ontwikkelen. Na afloop zei hij dat hij het hier (of al iets eerder) eigenlijk al had opgegeven. Het slot is een aardig puzzeltje: in onderstaande stelling is het aan alle kanten afgelopen voor zwart maar wit maakte het af met een mat in 3: (oplossing aan het eind van het verslag.)

Arnoud Huibers kwam na de flankopening Nimzo-Larssen goed te staan na 8 zetten, met veel meer ruimte terwijl zwart in de verdrukking kwam. Met de d-pion oprukken naar d5 kwam echter te vroeg en zwart kon in het spel terugkomen met Pc5. Dat was nog geen ramp maar datzelfde paard wegjagen met b4 bleek geen goed idee. Na Db6 konden dame, paard en loper de druk op de witte koning  opvoeren die nog niet was gerokeerd en dat was niet houdbaar omdat zwart steeds de goede zetten deed.

Jon van Midde kreeg een d6 aan zijn broek op zijn e4 en hij verwachtte een Pirc. Tot hij er na zwarts Pd7 er ineens aan dacht dat het nog een Philidor dan wel een Leeuw-Philidor kon worden. o ja, dat bestaat ook nog! Jon deed wat sjablone zetten en er kwam ineens de zwarte zet Pd7-f8, wat kennelijk bij een bekend plan hoort, zo liet Alwin van Ee later weten, evenals dat de zwarte koning in het midden blijft er dat er gewoon met h6 en g5 een aanval gedaan wordt op de zwarte koningsvleugel…..  voor wit volkomen onbekend en onverwacht.

Toen Jon  koffie wilde halen en zich even een (verzwakkende wachtzet (h3….?) )  meende te kunnen permitteren,  kwam inderdaad nu net dat g5 van zwart op bord met meteen de dreigende bajonetaanval g5-g4 tegen h3 Wit had ook nog maar weinig tijd, een 1/2 uur minder al… Er kwam van zwart een gevaarlijk lijkend paardoffer op f4 aan, met na slaan met gxf4 een open g-lijn. Optisch bedrog echter, er bleek geen gevaar van uit te gaan, het was incorrect, dat was al snel te zien en wit stond gewoon een stuk voor en gewonnen.

Johan de Groot deed  in de opening een nonchalante zet met 11…c5 (zie de stelling), waarna het heel onoverzichtelijk werd: 12 Pxb5 Lxh3! 13 Pxd6 Lxg2 en wit besloot na lang nadenken tot een kwaliteitsoffer met 14 Pf5. Johan vond het te riskant om aan te nemen en speelde 14…Lh3  15 Pxe5 Lxf5. De stelling bleef ingewikkeld, maar  min of meer in evenwicht. Er resulteerde een eindspel van 4 pionnen plus loper tegen 4 pionnen plus paard. Omdat de pionnen op verschillende vleugels stonden was het nog wel spannend, maar meer dan remise zat er voor geen van beiden in.

Eric Bies kreeg na een lastige opening toch het betere middenspel. Er was echter niets concreets te vinden. Op een gegeven moment stond Eric voor de keuze om meer risico te nemen of niet. Achteraf was dit niet nodig geweest (..) In tijdnood was de stelling nog steeds gelijk, maar maakte Eric een blunder. Zijn tegenstander zag dit direct en won via een combinatie een stuk en toen was het afgelopen.

Erik Corneth offerde een pion in de opening en kreeg mooi spel. Om verder te komen zag hij een combinatie die begon met of Pb5 of Lb5+. Hij koos, bleek achteraf, het verkeerde stuk en na een goede reactie van zijn tegenstander glipte de partij heel langzaam uit Erik zijn handen.

Gert Legemaat zette met zwart een Ben Oni structuur op het bord. Zijn tegenstander liet afruilen van de witveldige loper en een paard toe, waarna zwarts traditionele ruimtegebrek in dit type stellingen was opgelost. Het witte plan was gericht op centrumacties, waarbij het doorzetten van e4-e5 of f4-f5 het leidende motief was. Alvorens op de damevleugel tot tegenactie over te gaan d.m.v. a6 en b5 meende Gert eerst met f5 het centrum te moeten stutten. Dit was echter een volstrekt onnodige, verzwakkende zet, waardoor na enige verwikkelingen de zwarte koning behoorlijk op de tocht kwam te staan. Met kunst- en vliegwerk bleef de zwarte stelling overeind en ondertussen begon het zwarte tegenoffensief op de damevleugel serieuze vormen aan te nemen. Gert moest aanvankelijk eerst een pionnetje inleveren, maar wits pionnenstructuur vertoonde op den duur geen enkele samenhang meer en Gert kon twee pionnen terugwinnen en de dames ruilen, waarna hij een paardeneindspel met een pion meer over hield.

Het winnen van dat gewonnen eindspel was nog geen sine cure, temeer daar wederzijdse tijdnood ook een rol begon te spelen, hetgeen altijd een hachelijke zaak is als de tegenstander nog een dartel rondspringend paard in de gelederen heeft. Uiteindelijk zag Gert kans na allerlei onnodige complicaties die o.a. bestonden uit een pionnenrace, wederzijdse promotie tot dame en het forceren van afruil van de nieuwe dames, de vis op het droge te trekken en het broodnodige punt te scoren waardoor het team dan in ieder geval nog een wedstrijdpunt over hield aan de confrontatie met de Rode Loper.

Gelukkig dus nog een matchpunt overgehouden en omdat Zeist verloor van Paul Keres stegen wij zelfs nog een plaats! De spannende tussenstand onderaan in HKA is nu:

Team MP BP
7. S.V. Doorn-Driebergen 1 3 21
8. Sc Zeist 1 3 19
9. U.C.S. De Rode Loper 1 3 15.5
10. S.V. Houten 1 1 18.5

De detailuitslagen:  

 S.V. Doorn-Driebergen 1 U.C.S. De Rode Loper 1 4,04,0
1.Bies, E. (Eric)(1990)Prins, J.H. (Jan)(1980)01
2. Corneth, E. (Erik)(2004)Taams, S. (Sander)(2019)01
3. Groot de, J.A. (Johan)(1992)Regeling, C.N. (Chris)(1751)0,50,5
4. Bollaart, J.A.L. (Jeroen)(1881)Vegt van der, S.J. (Seth)(1820)10
5. Legemaat, G. (Gerrit)(1918)Kamminga, J. (Jaap)(1893)10
6. Midde van, J.P. (Jon)(1904)Wallace, M. (Mitchel)(1755)10
7. Drie van, R. (Rik)(1885)Nijland, H. (Hans)(1800)0,50,5
8.Huibers, A.A.J.M. (Arnoud)(1791)Hoogakker, P. (Peter)(1854)01

(oplossing: 25 Txb7+ Kxb7 26. Dxa6+  Kb8 27. Da8#)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.