Lid worden

Om lid te worden van Doorn-Driebergen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, bijvoorbeeld met secretaris Herman Schreuder (0343-518763 of 06-12508401). Maar u kunt ook vrijblijvend een aantal keren op donderdagavond langskomen op de club om de sfeer te proeven. Meestal is er dan ook wel gelegenheid om een partij te spelen. De interne competitie van de senioren begint om acht uur. Nieuwe leden kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden en worden dan op geschatte speelsterkte ingedeeld in de interne competitie.overzicht speelzaal

De contributie voor senioren bedraagt 135 euro per jaar. Bij betaling ineens van de ongereduceerde jaarcontributie vóór 1 november van het verenigingsjaar (1 juli – 30 juni) geldt een korting van 3 euro. Voor studenten, scholieren en voor tweede en volgende leden van één gezin geldt een gereduceerde contributie van 70 euro. De penningmeester kan ook in andere gevallen reductie toestaan.

Het lidmaatschap omvat:

  • Ongeveer 40 clubavonden per seizoen (eind augustus – medio juni)
  • Deelname aan de interne competitie en diverse andere interne toernooien
  • Het clubblad “Het Spionnetje” (zesmaal per jaar)
  • Het lidmaatschap van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaakbond) “Schaakmagazine”, het orgaan van de KNSB (zesmaal per jaar)
  • Deelname aan de clubcompetitie van de regionale schaakbond SGS

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen 30 juni of 31 december, mits schriftelijk en met een opzeggingstermijn van tenminste vier weken

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.