Geen clubactiviteiten tot 1 september (alleen online)

Afgelopen zaterdag, 9 mei, hebben we weer een virtueel bestuursoverleg gehad.

Het volgende is besloten:

1. In navolging van de adviezen vanuit het RIVM, de communicatie vanuit de regering en de uitwerking van de schaakbond erover, komen we tot de conclusie dat schaken tot 1 september niet mogelijk is. Dit geldt ook voor de jeugd. 

2. We treffen al wel de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

–  Ten aanzien van het gebruik van Nieuw Salem zijn we in goed gesprek. We gaan er zonder meer van uit dat er vanaf 1 september er nog steeds beperkende maatregelen van toepassing zijn. We zijn in gesprek om, bij het spelen van thuiswedstrijden externe competitie, het gehele gebouw tot onze beschikking te hebben, zodat we het voorgeschreven protocol kunnen volgen.

Ook daar over later meer.

–  We zijn voornemens om de start van het nieuwe seizoen op 3 september wederom te laten plaats vinden in Huize Doorn. Randvoorwaarde is natuurlijk dat we kunnen voldoen aan het Corona-protocol. Dat wordt wellicht nog een uitdaging in het expositiegebouw. De 2de avond van het Strijlandtoernooi vindt plaats op 10 september in Nieuw-Salem, Driebergen.

3. Woensdagavond 8 juli 20.00 uur komen we als bestuur weer bij elkaar om het verenigingsjaar af te sluiten en ons voor te bereiden op de volgende ALV van 17 september.

Bestuur